Bijlagen

Kostendeclaratie college

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en wat er is betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. Deze kosten zijn opgenomen onder 'Voltallige college'. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.

Type kosten

Studie- dagen / cursus / opleidings plan

Reis en verblijf-kosten

Lidm.sch./

Receptie, attentie en repr. kosten

Goederen en diensten *

TOTAAL

contr. en donaties

Weth. Bouw

73

368

441

Weth. Rouwendal

4.549

235

368

5.152

Weth. van Eekelen

1.500

251

1.028

153

2.932

Burg. Tigelaar

6.950

2.571

25

9.546

Weth. Stemerdink

4.684

466

5.150

Weth. Kist

368

368

Voltallig college

3.950

-

18.839

10.390

33.179

Totaal

16.949

7.814

2.623

18.839

10.543

56.768

Bedragen x € 1

* betreft o.a. verzekeringen € 1.675 en corona gerelateerde kosten € 6.423.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48