De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar jaarstukken 2021. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2021. Ook wordt onze inwoners inzicht geboden in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld is besteed. Op 5 juli 2022 zijn de jaarstukken 2021 in de raad behandeld en vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48