De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar jaarstukken 2021 na vaststelling door de raad. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2021. Ook wordt onze inwoners inzicht geboden in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld is besteed. Van 30 mei tot en met 12 juli 2022 wordt deze website aangeduid als CONCEPT, vooruitlopende op de behandeling en vaststelling van de Jaarstukken 2021 in de raad.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:21:58 met de export van 05/24/2022 20:19:18