Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Hoewel de economie zich in 2021 sterk heeft hersteld, hadden veel ondernemers het moeilijk door de coronamaatregelen. We hebben daarom ondernemers in de winkelgebieden ondersteund door onder andere de tarieven van de reclamebelasting te halveren in Leidschendam Centrum en Huygenskwartier en extra subsidie aan de ondernemersfondsen uit te keren. De winkelgebieden zonder actief ondernemersfonds kregen extra subsidie voor hun promotie- en activiteitenbudget. Daarnaast hebben we ondernemers gefaciliteerd door ruimere terrassen mogelijk te maken.

We zijn doorgegaan met de innovatie van onze winkelgebieden. In de Retail Innovatie & Experience campus werken onderwijs, ondernemers en gemeente samen aan vernieuwende en aantrekkelijke winkelgebieden. Vanuit retail labs is gewerkt aan vraagstukken en uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en collectieve samenwerking. En om landelijke trends voor te blijven, is voor het Huygenskwartier Voorburg onderzocht hoe het winkelgebied levendig en aantrekkelijk gemaakt kan worden. Ook is het scenario bestudeerd hoe het gebied eventueel compacter gemaakt kan worden, maar vooralsnog is geen aanleiding hieraan uitvoering te geven.

In 2021 was de verdere uitrol van de promotiecampagne LVverrast. Vanwege corona is dit een geleidelijke uitrol. Zo is de website LVverrast.nl gelanceerd, draait er een promotiefilmpje in de bioscoopzalen van The Mall, rijden er streekbussen met reclame rond en profileert Leidschendam-Voorburg zich op de website van The Hague & partners (voorheen Den Haag Marketing) met het recreatief-toeristisch aanbod in onze gemeente.

We werken aan een toekomst waar het naast wonen, ook goed werken is in Leidschendam-Voorburg. In 2021 is de bouwsteen economie & bedrijvigheid opgesteld. De bouwsteen vormt input voor de omgevingsvisie. In deze bouwsteen wordt de economische ambitie tot 2030 geformuleerd. Concreet komt deze ambitie neer op het inzetten op 2.000 extra banen in de gemeente. Daarnaast is het de bedoeling dat er ten minste 5% van nieuwbouw gereserveerd wordt voor niet-wonen functies. Ook is er een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak bestaat om een nieuw en permanent bedrijfsverzamelgebouw te realiseren in Leidschendam-Voorburg.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48