Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Een mooie gemeente maken we samen. Daarom ondersteunen we inwoners met initiatieven en betrekken wij hen bij het maken van plannen. Ook tijdens de coronacrisis zijn we hiermee doorgegaan.  
Met onze partners zijn we doorgegaan met de samenwerking, ondanks de beperkingen en onzekerheden die de coronacrises ook in 2021 inhield voor ons. Niet alles is daarom gegaan zoals gepland, maar samen hebben we mooie stappen gezeten en uitvoering kunnen geven aan veel programma’s. De dienstverlening naar onze inwoners heeft het gehele jaar grotendeels volgens de bestaande norm plaatsgevonden. Participatie was in 2021 nadrukkelijk het onderwerp van gesprek. Het betrekken van inwoners en organisaties bij het ontwikkelen van beleid en uitvoering is essentieel voor het draagvlak in de samenleving en het vertrouwen in de overheid. Nieuwe afspraken over een betere burgerparticipatie zijn het afgelopen jaar aan de raad voorgelegd en na een intensief debat aangenomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48